Privacybeleid

Waarom hebben we uw gegevens nodig?    

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie
met u. Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de
klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen
we met u communiceren via post, telefoon of e-mail. Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart
van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij. Bij deze
patiëntenkaart zit ook een financiële historie. Dit laatste ook omdat de wet- en regelgeving ons verplicht
deze gegevens te bewaren.

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we: Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW),
telefoonnummer en uw E-mailadres.
Van uw huisdier vragen we: Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, chipnummer (indien aanwezig),
lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten.
Geboortedata kunnen worden gevraagd wanneer niet direct (contant of pin) wordt afgerekend ten behoeve
van facturatie en een eventuele incasso-procedure.

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen. Met het afgeven van de bovenstaande
gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijk management software. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het
doel waar u ze voor heeft afgegeven. Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet
meer actief zijn.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

 • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht
  verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij
  gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 • Voor onderhoud en beveiliging van onze computers werken we met een professioneel bedrijf die
  eveneens bij de gegevens kan, maar dit niet hoeft in te zien voor hun werk.
 • Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane
  apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en
  met toestemming van u.
 • Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en
  patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw verzoek.
 • Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken
  uw NAW gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van
  herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.
 • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de
  Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.
  Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat
  inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Zij staan er voor in dat uw
  gegevens goed beveiligd zijn.

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

 • Communicatie met de server waar onze software op draait via een beveiligde verbinding, IP
  gecontroleerd en uitsluiten toegankelijk met wachtwoorden.
 • Onze computersystemen worden gemonitord door een ICT bedrijf om ze up to date te houden en om
  technische mankementen voor te zijn.
 • Ons netwerk wordt afgeschermd van potentiele indringers door een professionele managed-firewall
  oplossing die gemonitord wordt.
 • Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten,
  wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

Het blijven uw gegevens!
U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten
verwijderen of door te sturen naar een andere partij (dataprobabiliteit). Na identiteitscontrole wordt er
met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.