Titerbepaling bij de hond

Vaccineren op maat

Tegenwoordig wordt er gestreefd naar vaccinatie op maat. Dit houdt in dat we per dier bekijken welke vaccinaties nodig zijn en tegen welke ziektes we het dier moeten beschermen. Dit is dus een individueel advies.

De puppy entingen (op 6, 9 en 13 weken leeftijd) zijn zeer belangrijk om een goede bescherming tegen de ziektes op te bouwen. Er wordt geadviseerd om de entingen te herhalen op een leeftijd van 6-12 maanden oud. Het vervolgschema kan wel per dier verschillen, afhankelijk van het risico om de ziektes te krijgen (de infectiedruk). Volwassen honden worden standaard elke drie jaar geënt met de basisvaccinaties. Echter wordt het in Nederland zeer geadviseerd jaarlijks te enten tegen de ziekte van Weil en kennelhoest.

Wat doet een vaccinatie?

Door vaccinatie wordt het lichaam getriggerd om lichaamseigen antilichamen (=bescherming) tegen die ziektes aan te maken. Maternale antilichamen(verkregen via de moedermelk) interfereren met onze vaccinaties. Dat betekent dat als een jong dier veel maternale antilichamen heeft, dat het lichaam zelf minder/geen antilichamen zal aanmaken na vaccinatie. De consequentie is dat de vaccinatie in dat diertje niet zal aanslaan.

Door jonge dieren frequenter te enten, is de kans groter dat ze op een moment worden geënt dat de enting ook daadwerkelijk aan zal slaan. Er zal altijd een moment zijn in het leven van een pup dat ze vatbaarder zijn voor ziekte. Dit is het moment dat de maternale bescherming afneemt en de lichaamseigen bescherming (verkregen door onder andere vaccinatie) nog moet aanslaan.

Per individu is het lastig het perfecte vaccinatiemoment te bepalen. Gelukkig zijn er ent schema’s bedacht die de meeste pups voldoende zullen beschermen. Helaas is de kans op het aanslaan van de pup vaccinaties nooit 100% en dit is de reden dat de herhaal enting op een leeftijd van 6-12 maanden erg belangrijk is!

Wat houdt een titerbepaling in?

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over het titeren van honden. Titeren houdt in dat de mate van bescherming (de antilichamen) wordt gemeten in het bloed van het individuele dier. Bij honden is het alleen mogelijk dit te meten voor het distemper, adeno en parvovirus. Dit zijn gelukkig wel de virussen waar wij in Nederland (en de rest van wereld) goed tegen enten. Echter kan er bij het titeren geen onderscheid worden gemaakt tussen de maternale (via de moedermelk) en de verkregen antilichamen (door vaccinatie dus). Titeren is dus geen vervanging voor de puppy entingen, maar het is wel een goede manier om te checken of een pup zelf een goede bescherming opbouwt na vaccinatie.

In theorie zou het titeren bij pups wel ingezet kunnen worden om een perfect ent-moment te vinden, maar omdat dat inhoudt dat er vaak bloed geprikt moet worden bij deze jonge diertjes is dat om andere redenen niet aan te bevelen.

Wanneer een titerbepaling laten doen?

Mocht u interesse hebben in titeren, dan is het te adviseren om dit ten minste 2 weken na de puppy entingen te doen. Wij zullen u standaard een titer test aanbieden op 6 maanden leeftijd tijdens de pubercheck van uw hond. Als we dan merken dat uw hond nog onvoldoende beschermd is tegen 1 van deze ziekten, dan zal er nog een vaccinatie nodig zijn om dit te corrigeren.

Ook in volwassen honden is titeren een goede manier om de mate van bescherming tegen deze ziektes te bepalen. Het is wel goed om te beseffen dat het meten van een voldoende hoge titer (dat houdt in dat uw hond dan voldoende is beschermd) een momentopname is.

Bij volwassen honden kan titeren wel een vervanging zijn voor de basisvaccinaties. Let op dat de aanvullende vaccinaties (ziekte van Weill en evt hondenhoest) wel jaarlijks geadviseerd blijven. Als blijkt dat uw hond in het bloed een goede bescherming heeft opgebouwd tegen de basisziektes, dan is de volgende controle na 3 jaar (bij gezonde, volwassen honden (tussen de 2 en 10jr leeftijd) waarbij de basisvaccinatie <3 jaar geleden is gegeven) of na 1 jaar (bij de overige honden) te verantwoorden.

Titerbepaling is dus geen manier om niet te vaccineren, het is een manier om te bepalen of de vaccinaties zijn aangeslagen en om het juiste nieuwe moment van vaccineren te bepalen.

Heeft u interesse in een titerbepaling, neem dan contact op met de assistente, wij voeren de titerbepaling eens per week uit. Maar we kunnen het afgenomen bloed bewaren tot dit meetmoment. Het is dus dagelijks mogelijk om hiervoor wat bloed te laten afnemen.