Wat is nu spoed?!

In de weekenden en avonden (en op feestdagen) is er altijd iemand bereikbaar voor spoedgevallen. Wij werken in een dienstregeling met meerdere collega’s uit de regio. Voor spoed belt u gewoon het nummer van de praktijk en dan wordt u doorverbonden met de dienstdoende arts.

Maar wanneer belt u nu de spoedlijn? Als er sprake is van onderstaande symptomen, belt u dan zeker.

Bij twijfel? Overlegt u even met de dienstdoende arts of het spoed is.

Ernstige bloedingen: probeer door druk uit te oefenen met een verband of evt een handdoek of vingers om het bloeden te stoppen of te remmen, ook tijdens de rit naar de praktijk.
Diepe wonden: altijd laten onderzoeken, ook al lijkt alles goed te gaan, er kunnen interne organen geraakt zijn.
Brandwonden: wanneer grotere oppervlakten (20% of meer van het dier) verbrand zijn hebben deze wonden direkt verzorging nodig.
Aanrijding: ook al lijkt het dier in orde, laat het altijd door een dierenarts onderzoeken
Vergiftigingen: neem indien mogelijk de beschrijving/verpakking van het ingenomen middel mee. Probeer nooit het dier te laten braken door het geven van zout, dit kan zeer ernstige gevolgen hebben.
Acute verlammingen: in een vroeg stadium kunnen de beste resultaten gehaald worden met behandeling. Probeer uw dier zo min mogelijk te verplaatsen en zo stabiel mogelijk te vervoeren.
Oogverwondingen: (uitpuilend oog / beschadiging van het oog)
Allergische reacties: is er sprake van zwelling van kop, of andere delen van het lichaam, neem dan direct contact met ons op.
Oververhitting: bijv bij verblijf in een gesloten auto, koelt u uw dier met koud stromend water terwijl u ons belt
Onderkoeling: wikkel uw dier in dekens, geen kruiken rechtstreeks op de huid plaatsen

– Ingeslikt voorwerp: ook al is uw dier verder prima in orde, laat het toch zo snel mogelijk onderzoeken.
Geboorteproblemen: bij actieve buikpersen die al een half uur aanhouden zonder dat er een pup/kitten komt. Bij door uitputting stoppen met persen. Houdt er wel rekening mee dat er 1-2 uur tussen 2 pups/kittens kan zitten. Er moet dus wel sprake zijn geweest van actief persen zonder resultaat.
Aanhoudende epileptische aanvallen: aanvallen met omvallen, stuiptrekken, schuimbekken of laten lopen van urine/ontlasting, het dier is niet aanspreekbaar en de aanvallen volgen elkaar steeds op. Probeer uw dier van zo min mogelijk stimuli te voorzien, zet radio/tv uit, en doe de lampen uit. Pas op, uw dier kan onverwachtse bijtbewegingen maken.

Ernstige benauwdheid
Snel dikker wordende buik: vaak ook proberen te braken zonder dat er iets komt. Dit kan wijzen op een maagdraaiing. Dit komt vooral voor bij grote rassen.
Plots veel drinken en koorts, uitvloeiing uit de vagina: kan wijzen op een baarmoederontsteking die zeer gevaarlijk is voor uw dier. Het kan ook voorkomen zonder uitvloeiing uit de vagina.
Aanhoudend braken/diarree: waarbij de hond in conditie achteruit gaat. Zeker bij pups/kittens is dit een spoedgeval.
Niet kunnen plassen bij katers en reuen: dit kan wijzen op een verstopping van de plasbuis waarbij de dieren in korte tijd ernstig ziek kunnen worden
Niet kunnen openen van de bek

Gevallen waarvoor u op korte termijn (3-24 uur) een afspraak met ons moet maken:

Wonden die gehecht kunnen worden: het hechten van wonden kan het best binnen 3 uur plaats vinden. Maar in ieder geval binnen 8 uur. In een later stadium is dit meestal niet meer mogelijk.
Hevige jeuk waarbij het dier zich verwondt
Persen zonder dat er ontlasting komt: Heeft u een kater of reu en weet u niet zeker of het dier perst op de blaas of de ontlasting, neemt u dan direct contact met ons op.
Korte epileptische aanvallen: epileptische aanval van ongeveer 1 minuut. Waarna het dier weer normaal aanspreekbaar is, maak op korte termijn een afspraak om uw dier te laten onderzoeken.
Braken/diarree: uw dier gaat niet in conditie achteruit en maakt verder geen zieke indruk.
Mank lopen: lichte kreupelheden kunnen wachten tot een dag later, is het dier echter ernstiger kreupel of is de kreupelheid ontstaan na een ongeval neem dan contact op.